Zarząd

Krzysztof Pałgan

Krzysztof Pałgan Prezes Zarządu

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister. Studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.   

 

Monika_Kuriata RSA

Monika Kuriata Wiceprezes Zarządu 

Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od 05.2009 – Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.

od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz  w Relpol S.A.

od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.

od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

 

Bartłomiej Szydłowski2

Bartłomiej Szydłowski Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku elektronicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia MBA z zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  oraz studia podyplomowe o kierunku handel zagraniczny również na AE we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od VI 2022–do VIII 2022  Dyrektor operacyjny w Lumel S.A. Zielonej Górze

od VII 2020 do VI 2022– Dyrektor sprzedaży i marketingu w Lumel S.A. Zielonej Górze

od IV 2018 do VII 2020 – Dyrektor eksportu i rozwoju produktów w Relpol S.A.

od II 2010 do IV 2018 Dyrektor eksportu w Relpol S.A.

od IV 2009 do I 2010 Kierownik działu marketingu w Relpol S.A.

od III 2008 do III 2009 Dyrektor zarządzający w Styler Sp. z o.o. w Trzebnicy

od VIII 2004 do III 2008 Specjalista ds. marketingu w Relpol S.A.

od IX 2003 do VIII 2004 Referent ds. handlu zagranicznego w Lumel S.A.

Krzysztof Pałgan

Krzysztof Pałgan Prezes Zarządu

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister. Studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

 

 Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. i  Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.   

 

Monika_Kuriata RSA

Monika Kuriata Wiceprezes Zarządu 

Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od 05.2009 – Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.

od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz  w Relpol S.A.

od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.

od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

 

Bartłomiej Szydłowski2

Bartłomiej Szydłowski Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe. Studia magisterskie o kierunku elektronicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim, studia MBA z zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  oraz studia podyplomowe o kierunku handel zagraniczny również na AE we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

 

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od VI 2022–do VIII 2022  Dyrektor operacyjny w Lumel S.A. Zielonej Górze

od VII 2020 do VI 2022– Dyrektor sprzedaży i marketingu w Lumel S.A. Zielonej Górze

od IV 2018 do VII 2020 – Dyrektor eksportu i rozwoju produktów w Relpol S.A.

od II 2010 do IV 2018 Dyrektor eksportu w Relpol S.A.

od IV 2009 do I 2010 Kierownik działu marketingu w Relpol S.A.

od III 2008 do III 2009 Dyrektor zarządzający w Styler Sp. z o.o. w Trzebnicy

od VIII 2004 do III 2008 Specjalista ds. marketingu w Relpol S.A.

od IX 2003 do VIII 2004 Referent ds. handlu zagranicznego w Lumel S.A.