Kodeks Postępowania

Będąc odpowiedzialną, działającą globalnie i notowaną na giełdzie Spółką publiczną, musimy i chcemy postępować zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w biznesie, być wiarygodni i etyczni. Chcemy być konkurencyjni, oferować wysokiej jakości wyroby i brać za nie odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani działać zgodnie z prawem.
Chcąc pomóc nam wszystkim sprawnie poruszać się w obecnych warunkach rynkowych, przestrzegać obowiązujących przepisów, zasad i norm społecznych, budując przy tym pozytywny wizerunek firmy, postanowiliśmy wprowadzić w naszej Spółce Kodeks Postępowania, który jest spisanym zbiorem zasad postępowania w różnych obszarach naszej działalności.

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania każdy ma prawo w sposób jawny lub anonimowy zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń prawa i nieprawidłowości stwierdzonych w bieżącej pracy lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu Postępowania, Zasad Etycznych  oraz Polityki antykorupcyjnej, w tym również o stwierdzonych lub podejrzewanych incydentach korupcyjnych.

 

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci e-mail etyka@relpol.com.pl

2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

Menedżer ds. Zgodności  
Relpol S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary 

Z dopiskiem: „do rąk własnych"

Będąc odpowiedzialną, działającą globalnie i notowaną na giełdzie Spółką publiczną, musimy i chcemy postępować zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w biznesie, być wiarygodni i etyczni. Chcemy być konkurencyjni, oferować wysokiej jakości wyroby i brać za nie odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani działać zgodnie z prawem.
Chcąc pomóc nam wszystkim sprawnie poruszać się w obecnych warunkach rynkowych, przestrzegać obowiązujących przepisów, zasad i norm społecznych, budując przy tym pozytywny wizerunek firmy, postanowiliśmy wprowadzić w naszej Spółce Kodeks Postępowania, który jest spisanym zbiorem zasad postępowania w różnych obszarach naszej działalności.

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania każdy ma prawo w sposób jawny lub anonimowy zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń prawa i nieprawidłowości stwierdzonych w bieżącej pracy lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu Postępowania, Zasad Etycznych  oraz Polityki antykorupcyjnej, w tym również o stwierdzonych lub podejrzewanych incydentach korupcyjnych.

 

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci e-mail etyka@relpol.com.pl

2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

Menedżer ds. Zgodności  
Relpol S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary 

Z dopiskiem: „do rąk własnych"